A może bezpośrednio..?(pinb.pl)

Podmioty gospodarcze, zainteresowane bezpośrednim świadczeniem usług, wymienionych w zakładce  „Co jeszcze”, mogą zlecić prezentację (ofertę) firmy na wyłączność w wybranym powiecie (powiatach) i branży (branżach) w obsługiwanym przez Agencję InwestNawigator serwisie internetowym www.pinb.pl

Publikacja takiej prezentacji będzie jednoznaczna z zastąpieniem i wyłączeniem oferty pośrednictwa Agencji InwestNawigator w serwisie pinb.pl.
Tym samym zlecenia od inwestorów zainteresowanych usługami, będą kierowane bezpośrednio do: GEODETY, ARCHITEKTA, INSPEKTORA NADZORU, KIEROWNIKA BUDOWY, WYKONAWCY ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH, RZECZOZNAWCY, w wybranym powiecie (powiatach) i branży (branżach).

Oznacza to, że w każdym powiecie, gdzie pośrednictwo w znalezieniu usług związanych z budową, deklaruje Agencja InwestNawigator, można zaproponować swoją prezentację (ofertę) jako bezpośredniego wykonawcy.

O tym jakie dane i informacje mają być umieszczone w bazie danych serwisu pinb.pl, decyduje wykonawca usług, mając możliwość samodzielnego ich redagowania i poprawiania w dowolnym czasie.
Koszt prezentacji na warunkach wyłączności (w jednym powiecie w wybranej kategorii):
500 zł + VAT za okres 1 roku.

Prezentacja na wyłączność