wieloletnie doświadczenie związane z organizacją i zarządzaniem:

– Stowarzyszeniem Domów Opieki i Pensjonatów dla Seniorów
centrum doradztwa w wyborze domu opieki,

oraz posiadaniem narzędzi marketingowych, takich jak:

–  portal domyopieki.pl,
– wydawany drukiem od 15 lat
informator ogólnopolski Domy Opieki I Sanatoria,
imprezy promocyjne w centrach handlowych,

pozwala nam również, polecić swoje  swoje usługi w zakresie obsługi transakcji kupna – sprzedaży oraz dzierżawy lub wynajmu:

– domów opieki działających na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

– części lub całości udziałów w spółkach p.h. prowadzących domy opieki,

– nieruchomości o różnym stopniu zaawansowania budowy domu opieki,

– organizacji lub reorganizacji innego obiektu na dom opieki,

– innych nieruchomości, które można wykorzystać na budowę lub organizację domu opieki.


Zawarcie umowy ze sprzedającym lub wynajmującym, uwarunkowana jest poprzedzeniem jej, bezpośrednim kontaktem osoby upoważnionej do jej zawarcia z naszym doradcą, pod adresem oferowanej nieruchomości.

Koszt takiej wizyty, połączonej z wykonaniem zdjęć oraz uzyskaniem informacji niezbędnych dla zaprezentowania ich potencjalnemu nabywcy, będzie zaliczony na poczet promocji oferty we własnych i współpracujących z nami środkach przekazu oraz partnerskich biurach nieruchomości.

Zainteresowanym kupnem lub najmem proponujemy natomiast zawarcie umowy z zerową stawką prowizji za pośrednictwo oraz – fakultatywnie – zryczałtowaną opłatą na poczet promocji oferty we własnych i współpracujących z nami środkach przekazu oraz partnerskich biurach nieruchomości.
W ramach tej umowy, która określi preferencje i wymagania Kupującego lub Najemcy, Agencja Inwestnawigator zaproponuje na warunkach, które zostaną określone w aneksie, jeżeli nie zostały objęte umową pośrednictwa:

– profesjonalne doradztwo,

– weryfikację stanu prawnego wybranej nieruchomości,

– pomoc w negocjacjach ze Sprzedającym lub Wynajmującym,

– przygotowanie projektu umowy przedwstępnej i ostatecznej,

– ustalenie terminu i miejsca sporządzenia i podpisania aktu notarialnego,

– wizytę w interesującym domu opieki, wspólnie z naszym doradcą i naszym samochodem.

Na pierwsze rozmowy zapraszamy do biura w Warszawie, którego termin uzgodnimy telefonicznie, po wypełnieniu i wysłaniu formularza Kontakt
W przypadku propozycji pierwszego spotkania w celu podpisania umowy pośrednictwa w innym miejscu, prosimy o wskazanie go w treści przekazanej wiadomości.