Argumenty

Dla udziałowców spółek mieszkaniowych – przyszłych lokatorów:

  1. mieszkania bez marży dewelopera i w oczekiwanym standardzie,
  2. efektywność kosztowa, wynikająca z formy rozwiązań organizacyjnych.

Dla właścicieli nieruchomości pod inwestycję:

  1. uzyskanie oczekiwanej ceny za działkę (w przypadku właściciela, którym jest gmina, ustalonej w drodze przetargu),
  2. możliwość uzyskania dodatkowej korzyści za odroczenie płatności za działkę,
  3. możliwość przystąpienia do spółki mieszkaniowej także właściciela i objęcie w niej udziałów w granicach posiadanych środków.

Dla partnera publicznego, jako udziałowca spółki w formule PPP, nie wnoszącego aportu w formie nieruchomości:

  1. uzyskania prawa do przydziału mieszkań na wynajem lub wynajem z dochodzeniem do własności dla osób o niskich dochodach, bez ponoszenia kosztów budowy,
  2. ustalania kryteriów obejmowania udziałów w spółce, dotyczących prawa do mieszkań, przewidzianych do sprzedaży.