InwestNawigator – Inwestor zastępczy

Agencja InwestNawigator jest nie tylko inicjatorem i organizatora spółek, ale także – na zlecenie ich zarządów – organizuje przetargi lub konkursy ofert na inwestora zastępczego. Jest to pośrednia forma, pomiędzy systemem gospodarczym, a generalnym wykonawcą, niejako stworzona dla spółki mieszkaniowej.
Inwestor zastępczy pracuje na rzecz spółki i w jej imieniu:

– poszukuje wykonawców poszczególnych robót budowlanych,
– organizuje  potrzebne materiały budowlane,
– na bieżąco kontroluje prawidłowość wykonywanych prac oraz zużycie materiałów,
– koordynować pracę wykonawców,

aby dotrzymywać harmonogramów i zapewnić, że inwestycja zostanie zaplanowana, a następnie zrealizowana, zgodnie z założeniami współinwestorów.

Dzięki powtarzalności swoich działań jest w stanie zapewnić inwestorowi, także niższe ceny materiałów budowlanych oraz usług.