Agencja InwestNawigator poleca swoje usługi, sprzedającym działki pod budownictwo wielorodzinne

Inwestycje inicjowane przez Agencję InwestNawigator, prowadzone są na zasadach komercyjnych, we współpracy ze wszystkimi podmiotami, które są obecne na rynku mieszkaniowym.
Zapraszamy do współpracy inwestorów, którzy dysponują inwestycjami mieszkaniowymi lub posiadają tereny pod zabudowę w systemie wielorodzinnym.

W ramach zawartej z nami umowy, oferta będzie zaprezentowana w formie indywidualnej strony internetowej, na której potencjalny inwestor znajdzie to co niezbędne do podjęcia decyzji, a w szczególności:

  1. analizę obejmującą m. innymi tzw. „chłonność” (ile na działce można zmieścić mieszkań lub usług),
  2. warunki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli nie ma planu – jego studium lub opracowania architektoniczno-urbanistycznego, pozwalające ocenić możliwości zabudowy,
  3. wstępne warunki mediów,
  4. architektoniczny projekt koncepcyjny, łącznie z wizualizacją,

której przykładem jest Willa Kaskada.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem swojej oferty sprzedaży,
prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 795 659 001
lub skorzystanie z formularza KONTAKT