Aktualności

Projekt inwestycji wielorodzinnej Willa Kaskada w Warszawie jest na etapie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. W przypadku realizowania tej inwestycji w formule PPP, jedno mieszkanie zostanie przekazane do dyspozycji partnera publicznego, bez ponoszenie kosztów budowy.

Zwracam tu uwagę, że pomimo tego, że jedno mieszkanie będzie przekazane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny, której nie stać na kupno ani wynajem na wolnym rynku, właściciel działki uzyska za nią oczekiwaną cenę.

Więcej na www.willakaskada.waw.pl