Spółka mieszkaniowa, czyli zostań – swoim – deweloperem

Jedną z barier rozwoju, jest nieadekwatność rynku mieszkaniowego do potrzeb społecznych.
Dla wielu rodzin oznacza to brak perspektywy na posiadanie mieszkania,.

Pod względem liczby mieszkań na 1 tys. mieszkańców,
jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie.
Mieszkania w Polsce są wciąż zbyt drogie; przeciętne miesięczne wynagrodzenie
nie wystarcza na nabycie 1 m2 mieszkania, a w największych miastach jeszcze mniej.

____________________________________________________________________________________________________________________

Założenia projektu „Spółki mieszkaniowe” mogą być wykorzystane w każdym z trzech występujących segmentów podaży mieszkań:
1. socjalnym – dla osób o niskich dochodach, będącym zadaniem samorządu,
2. społecznym – dla większości obywateli o dochodach niepozwalających na uzyskania mieszkania, który powinien być priorytetem rządu,
3. rynkowym – będącym domeną aktywności ekonomicznej zamożnych obywateli.

_____________________________________________________________________________________________________________


Spółka mieszkaniowa to organizacja inwestycji mieszkaniowej, niczym nie różniąca się od standardowej spółki deweloperskiej.  Z tą jednak różnicą, że deweloperem jest każdy z jej udziałowców, a jego „zyskiem” różnica pomiędzy wartością udziału w chwili jego objęcia, a i jego wartością po sprzedaży inwestycji.

Spółka mieszkaniowa może oczywiście mieć też formę „klasycznej” kooperatywy i w takim zakresie, w jakim udziałowcy spółki zechcą i ułożą sobie wzajemne relacje wspólnotowe. Także z udziałem lub bez udziału właściciela działki w tej kooperatywie.

Do tego aby kilka osób kupiło działkę na współwłasność w określonych przez nich udziałach nie ma żadnych przeszkód formalnych. Jeżeli na tej działce postawiony zostanie budynek, będzie on współwłasnością właścicieli działki. Ponieważ jednak będzie to własność niepodzielna, do czasu jej zniesienia, udział w niej będzie odzwierciedlał udział w spółce.

Pozwoli to nie tylko na stosowne ograniczenie odpowiedzialności za inwestycję osobistym majątkiem udziałowców. Także, albo przede wszystkim, pozwoli na ubieganie się o kredyt hipoteczny na kupno mieszkania od „swojej” spółki, z zaliczeniem udziału w gruncie jako wpłaty własnej niezbędnej dla jego otrzymania.

Po zakończeniu inwestycji, trzeba będzie tylko uzyskać standardowe zaświadczenie o samodzielności lokalu oraz dokonać zniesienia współwłasności w formie aktu notarialnego lub przez wniesienia sprawy do sądu.

Projekt może rozpocząć jedna lub kilka osób, które mają pomysł i chcą przeprowadzić go razem ze swoimi przyjaciółmi albo obcymi ludźmi.

Inicjowaniu i organizacji budowy domów wielorodzinnych lub osiedli domów jednorodzinnych wg autorskiego programu Spółki Mieszkaniowe, na gruntach będących własnością prywatną oraz – w formule partnerstwa publiczno – prywatnego – skarbu państwa lub samorządu, jest właśnie zadaniem Agencji InwestNawigator.