Spółka mieszkaniowa, czyli – mieszkanie bez zbędnych kosztów

Misją Agencji InwestNawigator jest inicjowanie oraz pomoc przy organizacji spółek mieszkaniowych, których udziałowcami będą przyszli właściciele lokali w zrealizowanych przez te spółki domach wielorodzinnych.

Organizacja inwestycji w formie spółki mieszkaniowej, ma na celu poprawę dostępności przez obniżenie rynkowej ceny mieszkań, dzięki wyeliminowaniu kosztów i marży dewelopera lub ograniczeniu jego roli do zadań inwestora zastępczego

Inwestycje takie mogą być realizowane na nieruchomościach, zakupionych od jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa oraz działkach prywatnych, także z udziałem ich właścicieli, jako współinwestorów.

Inwestycje mieszkaniowe zorganizowane przez Agencję InwestNawigator, mogą być realizowane samodzielnie z wykorzystaniem zarządzanego przez spółkę funduszu własnego lub udziałem PFR Nieruchomości S.A, zarządzającym Funduszem Mieszkań dla Rozwoju, a w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, także z finansowym wsparciem na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.